Clólann Bheann Mhadagáin
Ben Madigan Press
Clólann Bheann Mhadagáin - Foirm Ordaithe
 
Sonraí Teagmhála
Ainm Baiste  
Sloinne 1  
Sloinne 2  
Cathair/Baile  
Cód poist/Zip  
Tír  
 
Guthán (mar aon le cód an cheantair)  
Facs  
Seoladh ríomhphoist  
 
Mionchur síos ar an ordú
Teideal an Leabhair
Luach £ (punt sterling)
Líon
Na Sé Chontae & An Bhreatain
26 Contae & An Eoraip
An chuid eile den domhan
Rí Thoraí: ó Chathair go Creig - Patsaí Dan Mag Ruaidhrí
£21
£28
£32
 
Leabhar Mór Bhriathra na Gaeilge -
The Great Irish Verb Book
£30
£38
£50
 
Bunchomhrá Gaeilge agus Gramadach - Basic Irish Conversation and Grammar
(leabhar + 2 dlúthdhiosca)
£21
£28
£32
 
An Ghaeilge ó Lá go Lá -
Irish Day by Day
leabhar + 2 dlúthdhiosca:
£21
leabhar + 2 dlúthdhiosca:
£28
leabhar + 2 dlúthdhiosca:
£32
 
leabhar amháin:
£13
leabhar amháin:
£17
leabhar amháin:
£20
 
dlúthdhioscaí amháin:
£11
dlúthdhioscaí amháin:
£15
dlúthdhioscaí amháin:
£18
 

Trialacha Tuigbheála - Comprehension Tests
(leabhar + 2 dlúthdhiosca)

£23
£29
£33
 
Leabhar Laghdaithe Bhriathra na Gaeilge -
The Abridged Irish Verb Book
£23
£29
£33
 
The Big Drum
£21
£28
£32
 
When I Was Young
£32
£40
£50
 
Le Chemin du Retour
£12
£18
£23
 

Aon mholtaí nó tuairimí atá agat dúinn

 

Go raibh maith agat as an fhoirm orduithe seo de chuid Chlólann Bheann Mhadagáin a líonadh isteach.