Clólann Bheann Mhadagáin Ben Madigan Press
Tá lacáiste ar fáil do scoileanna agus do choláistí - ríomhphost
Teideal an Leabhair: An Ghaeilge ó Lá go Lá
Údar: AJ Hughes MA, MésL, PhD
Foilsitheoir: Clólann Bheann Mhadagáin, 2024
Leibhéal na Léitheoireachta: Bunrang agus meánrang
Clúdach bog: 216 lch (A5) + 2 dlúthdhiosca  
Uimhir ISBN: 978-0-9542834-6-9  
Luach: As cló san am i láthair


Ábhar breise ar líne ar fáil don tsaothar seo.

  70 aistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge   Online supplementary material   Dílódáil cleachtaí aistriúcháin

Aidhmeanna an leabhair:

In An Ghaeilge ó Lá go Lá cuirtear 70 téacs gearr, soláimhsithe ar fáil, mar aon le 10 ceist agus 10 freagra (le cur san ord cheart) do gach téacs. Clúdóidh an leabhar seo:

  • Na príomhréimsí foclóra a bheidh ag teastáil do chúrsaí mar An Teastas Sóisearach agus GCSE.
  • Rogha leathan toipicí - bunaithe ar an tsaol laethúil, ar scoil, sa bhaile agus sa tsaol oibre.
  • An Chopail is, an gnáthbhriathar sna haimsirí/ modhanna a leanas: caite, láithreach, fáistineach, modh coinníollach, gnáthchaite.
  • cainteoirí Gaeltachta ag léamh ar na dlúthdhioscaí.
  • foclóir Gaeilge/Béarla ar chúl.
  • aistriúcháin ó Ghaeilge go Béarla ar an idirlíon.