Clólann Bheann Mhadagáin Ben Madigan Press
Tá lacáiste ar fáil do scoileanna agus do choláistí - ríomhphost


Teideal an Leabhair: Basic Irish Conversation and Grammar -
Bunchomhrá Gaeilge agus Gramadach

Údar: AJ Hughes
Foilsitheoir: Clólann Bheann Mhadagáin, 2016
Leibhéal na Léitheoireachta: Bunrang agus meánrang
Clúdach bog: 224 lch (A5) + 2 dlúthdhiosca  
Uimhir ISBN: 978-0-9542834-9-0  
Uimhir EAN: 9780954283490  
Luach:
£21.00 (post & pacáiste - Na Sé Chontae & An Bhreatain)
£28.00 (post & pacáiste - 26 Contae & An Eoraip)
£32.00 (post & pacáiste - An chuid eile den domhan)
Seoladh ar domhan
  NB Seoladh ar domhan: Caithfidh tusa an zón ceart poist a roghnú. Muna roghnaí tú an zón ceart poist cuirfear an t-airgead ar ais chugat lúide an costas a ghearann PayPal do gach íocaíocht. Roghnaigh go cúramach, le do thoil.


An leabhar

  • Bunchomhrá Gaeilge agus Gramadach fóirsteanach don bhunfhoghlaimeoir neamhspleách nó mar bhall de rang.
  • béim ar an chomhrá phraiticiúil laethúil
  • 17 caibidil bunaithe ar bhuntairseach teanga an CE
  • ábhair: an duine, beannú, cúlra, is maith/ní maith, an saol laethúil, dialann, caithimh aimsire laethanta saoire, sláinte, aimsir, díol agus ceannach, áirithintí, treoracha srl.
  • 113 gnáthchomhrá móide aistriúcháin Bhéarla
  • taifid bhreise den ghramadach a chuideoidh leis an fhoghlaimeoir
  • cainteoirí dúichais atá ar na dlúthdhioscaí
  • i measc na dtaifead breise tá abairtí úsáideacha, abairtí foghraíochta, druileann don bhriathar, don ainmfhocal, don réamhfhocal agus don aidiacht
  • Graiméar 30,000 focal a chlúdaíonn na bunréimsí

An t-údar

Dr A.J. Hughes MA, MèsL, PhD, 35 bliain de thaithí ar mhúineadh na Gaeilge ag 5 ollscoil in Éirinn, san Eoraip agus i SAM.