Clólann Bheann Mhadagáin Ben Madigan Press
Tá lacáiste ar fáil do scoileanna agus do choláistí - ríomhphost
Teideal an Leabhair: Leabhar Mór Bhriathra na Gaeilge - The Great Irish Verb Book
Údar: AJ Hughes MA, MésL, PhD
Foilsitheoir: Clólann Bheann Mhadagáin, 2008
Leibhéal na Léitheoireachta: Dírithe ar an Ghaeilgeoir ag gach leibhéal
Clúdach crua: 486 lch (210mm x 275mm)  
Uimhir ISBN: 978-0-9542834-2-1  
Luach:
£30.00 (post & pacáiste - Na Sé Chontae & An Bhreatain)
£38.00 (post & pacáiste - 26 Contae & An Eoraip)
£50.00 (post & pacáiste - An chuid eile den domhan)
Seoladh ar domhan
  NB Seoladh ar domhan: Caithfidh tusa an zón ceart poist a roghnú. Muna roghnaí tú an zón ceart poist cuirfear an t-airgead ar ais chugat lúide an costas a ghearann PayPal do gach íocaíocht. Roghnaigh go cúramach, le do thoil.


An leabhar

  • Leabhar Mór Bhriathra na Gaeilge dírithe ar an Ghaeilgeoir ag gach leibhéal.
  • Tógann an leabhar seo droichead idir an Caighdeán agus Gaeilge na Gaeltachta.
  • Móruirlis thagartha atá ann do dhuine ar bith atá ag plé leis an teanga – sa bhaile, sa staidéar nó san obair.
  • Réimnítear 112 briathar ina n-iomláine agus tá innéacs de bhreis agus 3300 briathar crostagartha eile san Innéacs
  • Tugtar forimeacha sa Chaighdeán. Oifigiúil agus sna trí phríomhchanúint: Gaeilge Chúige Uladh, Gaeilge Chonnacht agus Gaeilge na Mumhan.