Clólann Bheann Mhadagáin Ben Madigan Press
Tá lacáiste ar fáil do scoileanna agus do choláistí - ríomhphost
Teideal an Leabhair: Trialacha Tuigbheála
Údar: AJ Hughes MA, MésL, PhD
Foilsitheoir: Clólann Bheann Mhadagáin, 2008 (Dara heagrán)
Leibhéal na Léitheoireachta: Meánrang agus ardrang
Clúdach crua: 200 lch (A5) + taifid fuaime saor ar líne  
Uimhir ISBN: 978-0-9542834-3-8  
Luach:
£23.00 (post & pacáiste - Na Sé Chontae & An Bhreatain)
£29.00 (post & pacáiste - 26 Contae & An Eoraip)
£33.00 (post & pacáiste - An chuid eile den domhan)
Seoladh ar domhan
  NB Seoladh ar domhan: Caithfidh tusa an zón ceart poist a roghnú. Muna roghnaí tú an zón ceart poist cuirfear an t-airgead ar ais chugat lúide an costas a ghearann PayPal do gach íocaíocht. Roghnaigh go cúramach, le do thoil.


Ábhar breise ar líne ar fáil don tsaothar seo.

  Taifid Fuaime   Téacs Samplach   Achoimrí Béarla   Freagraí do Líon an bhearna

Aidhmeanna an leabhair:

In Trialacha Tuigbheála cuirtear ar fáil 22 téacs mar aon le ceisteanna:

 • ceisteanna a bhaineann le tuigbheáil ar an bhuntéacs féin
 • ceisteanna a bhaineann le ‘comhchiallaigh’, nó le rudaí a rá ar dhóigheanna eile i nGaeilge
 • ceisteanna a thugann ar an léitheoir aimsir nó modh an bhriathair a athrú go modh/aimsir eile
 • ceisteanna a thugann ar an léitheoir athrú ó uimhir uatha go huimhir iolra (nó a mhalairt)
 • ceisteanna a thugann ar an léitheoir bearna a líonadh le focal cuí ón téacs
 • ceisteanna ar fhoirmeacha briathra (pearsa, uimhir, aimsir/modh srl.)
 • ceisteanna ar thuisil na n-ainmfhocal
 • ceisteanna ar an tsaorchumadóireacht
Comh maith leis an méid thuasluaite:
 • tá rannóg ann ag míniú chóras na mbriathra agus na téarmaíochta a bhaineann leis
 • tá rannóg ann ag míniú chóras na dtuiseal agus na téarmaíochta a bhaineas leis
 • tá foclóir Gaeilge/Béarla (52 lch) ann ar chúl an leabhair.