Clólann Bheann Mhadagáin Ben Madigan Press
Tá lacáiste ar fáil do scoileanna agus do choláistí - ríomhphost

Teideal an Leabhair: Trialacha Tuigbheála
Údar: AJ Hughes MA, MésL, PhD
Foilsitheoir: Clólann Bheann Mhadagáin, 2008 (Dara heagrán)
Leibhéal na Léitheoireachta: Meánrang agus ardrang
Clúdach crua: 200 lch (A5) + 2 dlúthdhiosca (78 & 75 bomaite)  
Uimhir ISBN: 978-0-9542834-3-8  
Luach:
£22.00 (post & pacáiste - Na Sé Chontae & An Bhreatain)
£25.00 (post & pacáiste - 26 Contae & An Eoraip)
£30.00 (post & pacáiste - An chuid eile den domhan)
Seoladh ar domhan
 


Ábhar breise ar líne ar fáil don tsaothar seo.

  Téocs Samplach   Achoimrí Béarla   Freagraí do Líon an bhearna

Aidhmeanna an leabhair:

In Trialacha Tuigbheála cuirtear ar fáil 22 téacs mar aon le ceisteanna:

 • ceisteanna a bhaineann le tuigbheáil ar an bhuntéacs féin
 • ceisteanna a bhaineann le ‘comhchiallaigh’, nó le rudaí a rá ar dhóigheanna eile i nGaeilge
 • ceisteanna a thugann ar an léitheoir aimsir nó modh an bhriathair a athrú go modh/aimsir eile
 • ceisteanna a thugann ar an léitheoir athrú ó uimhir uatha go huimhir iolra (nó a mhalairt)
 • ceisteanna a thugann ar an léitheoir bearna a líonadh le focal cuí ón téacs
 • ceisteanna ar fhoirmeacha briathra (pearsa, uimhir, aimsir/modh srl.)
 • ceisteanna ar thuisil na n-ainmfhocal
 • ceisteanna ar an tsaorchumadóireacht
Comh maith leis an méid thuasluaite:
 • cuirtear taifead ar fáil de na téacsanna (á léamh ag cainteoirí Gaeltachta) ar dhlúthdhiosca
 • tá rannóg ann ag míniú chóras na mbriathra agus na téarmaíochta a bhaineann leis
 • tá rannóg ann ag míniú chóras na dtuiseal agus na téarmaíochta a bhaineas leis
 • tá foclóir Gaeilge/Béarla (52 lch) ann ar chúl an leabhair.